CADRU LEGISLATIV

Conform art. 70 din LEGEA nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 18 aprilie 2019:

(1) Înfiinţarea de oficii consulare conduse de funcţionari consulari onorifici şi numirea şefilor acestora se aprobă de către ministrul afacerilor externe, la propunerea misiunilor diplomatice acreditate în statele de reşedinţă ale oficiilor respective.

(2) La înfiinţarea de oficii consulare conduse de funcţionari consulari onorifici, precum şi la numirea şi acreditarea şefilor acestora se aplică în mod corespunzător prevederile art. 7 alin. (2), (4) şi (5) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2).

(3) Numirea şefilor acestor oficii consulare se atestă prin semnarea de către ministrul afacerilor externe a patentei consulare învestite cu sigiliul de stat, care este valabilă pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Calitatea de şef al unui astfel de oficiu consular poate fi retrasă oricând de către ministrul afacerilor externe prin revocarea patentei consulare şi prin notificarea în acest sens a autorităţilor statului de reşedinţă.

LEGEA nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară  – Descarca
Conventia de la VienaDescarca
Inspectoratul General pentru Imigrari: http://igi.mai.gov.ro/


Legi abrogate:

Regulament consularDescarca

SE ABROGĂ la data intrarii in vigoare a LEGII nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 18 aprilie 2019 urmatoarele documente legislative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 780/1995 privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot să acorde asistenţă, precum şi unele servicii în favoarea cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate, în situaţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995;

b) Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 27 septembrie 1999, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 868/2008 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 28 august 2008.