Adunarea Generală Anuală a membrilor Uniunii Consulilor Onorifici din România

Adunarea Generală Anuală a membrilor Uniunii Consulilor Onorifici din România
și
Întâlnirea Secretarului General al Academiei Române domnul Acad. Ioan Dumitrache, cu membrii UCOR

În data de 10 martie 2022, Uniunea Consulilor Onorifici din România a organizat la Hotelul Radisson BLU din București, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din agenda asociatiei, și anume: Adunarea Generală Anuală a membrilor UCOR. Evenimentul a reunit un număr mare de membri, în cadrul ordinii de zi fiind prezentat şi aprobat Raportul de activitate pentru anul 2021, Raportul Financiar si raportul cenzorului, fiind aprobată descărcarea de gestiune a Consiliul Director și adoptată agenda de activităţi pentru anul 2022.

La eveniment am fost onorați de prezența, din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, a domnului Valentin-Ciprian Muntean – Director General al Departamentului Consular și a domnului Mihai Sîrbu – Director adjunct al Departamentul Protocol, care au discutat împreună cu membrii UCOR aspecte legate de problemele întâmpinate în activitatea de zi cu zi și soluțiile pentru rezolvarea acestor situații, fiind apreciat de către reprezentanții MAE rolul important avut de membrii corpului consular onorific, atât în perioada dificilă din ultimii doi ani, datorată pandemiei de coronavirus COVID-19, precum și rolul esențial și eforturile depuse permanent pentru asigurarea legăturilor de comunicare, crearea de condiții de retragere din spatiul Ucrainean, de tranzit, de cazare și susținere, pentru cetățenii statelor pe care consulii onorifici le reprezintă, și nu numai, în contextul crizei refugiaților din Ucraina, datorate conflictului izbucnit în zonă. Au fost prezentate soluții pentru rezolvarea concretă a situațiilor cu care consulii onorifici se confruntă în activitate, și au fost reiterate asigurări în ceea ce privește continuarea bunelor relații, a deschiderii pentru o comunicare directă și menținerea legăturilor strânse între cele două entități.

Domnul Valentin-Ciprian Muntean – Director General al Departamentului Consular a făcut o scurtă prezentare a situației refugiaților, a condițiilor și facilităților aplicate cetățenilor ucrainieni și ai tărilor terțe, pentru intrarea și/sau tranzitarea teritoriului României, modalitățile de asistență și protecție implementate cu privire la: emiterea documentelor de călătorie, identificarea unor posibile locuri de muncă, accesare a studiilor, organizarea de zboruri de evacuare, aranjamente de cazare și transport ce au fost organizate, precum și alte măsuri implementate de Ministerul Afacerilor Externe al României. Domnul Muntean a mulțumit Consulilor Onorifici membrii UCOR, în numele departamentului pe care îl coordonează, pentru activitatea defășurată, pentru deschidere și întreg sprijinul acordat în perioada pandemiei și în contextul crizei din Ucraina și al refugiaților.

Domnul Mihai Sîrbu – Director adjunct al Departamentul Protocol a făcut o trecere în revistă a problemelor întâmpinate, respectiv a emiterii de vize, relocarea personalului diplomatic al ambasadelor din Ucraina în România, precizând soluțiile găsite pentru facilitarea și asigurarea fluidității și continuității activităților acestor ambasade, respectiv preluarea activităților diplomatice ale ambasadelor din Ucraina de către ambasadele din România. De asemenea, a prezentat o serie de măsuri luate pentru identificarea unor soluții de ședere a cetățenilor ucrainieni, precizand faprul că d.p.d.v. al diplomației, aceata este o situație fără precedent.

Adunarea Generală a membrilor UCOR a continuat prin prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2021, fiind evidenţiată evoluția pozitivă a UCOR din anul precedent, pe plan diplomatic intern și internațional, fiind menționată aici afilierea Uniunii Consulilor Onorifici din România, Federației Internaționale a Asociațiilor și Corpurilor Consulare, un moment de seamă în existența uniunii.

UCOR – îşi urmează cursul de sporire a reprezentativităţii instituţiei consulului onorific precum şi al membrilor UCOR pe lângă autorităţile române, crescând constant rolul nostru în sprijinirea dezvoltării raporturilor dintre ţările pe care le reprezentăm şi România. Se cuvine aici să menționăm semnarea la 26 februarie 2019 a “Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe și Uniunea Consulilor Onorifici din România”, pe care îl considerăm un document istoric în existenta UCOR.

Au fost remarcate și menționate eforturile susținute ale membrilor UCOR pentru câștigarea recunoașterii și sporirea prestigiului Uniunii, prin impicarea lor în acțiunile pe care le desfășoară și prin prezența activă pe plan diplomatic, economic, cultural și social.

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată strategia adoptată de UCOR pentru realizarea obiectivelor sale statutare, punându-se un accent deosebit pe consolidarea poziţiei membrilor Uniunii în lumea diplomatică, pe continuarea cu stăruinţă a demersurilor pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi altor instituţii ale statului român, în vederea adoptării cadrului legislativ intern corespunzător pentru consolidarea prezenţei şi activităţii consulilor onorifici, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind Relaţiile Consulare, inclusiv în domeniul imunităţilor şi privilegiilor care să asigure o mai activă contribuţie a membrilor UCOR la dezvoltarea relaţiilor, pe multiple planuri, dintre ţările pe care le reprezintă şi România, cu precădere în domeniile economic, social şi cultural.

Aparitii media
https://curierulnational.ro/adunarea-generala-ordinara-a-uniunii-consulilor-onorifici-din-romania-moment-marcat-de-impresionanta-vizita-la-academia-romana/

https://acad.ro/acadInformari/2022/d0314-IntalnireAR-UCOR.pdf