12 mai 2021 – Adunarea Generală Ordinară a membrilor UCOR

În data de 12 mai 2021, Uniunea Consulilor Onorifici din România (UCOR) a organizat în format videoconferință unul dintre cele mai importante evenimente anuale din agenda asociatiei, și anume Adunarea Generală Ordinară a membrilor UCOR.
Videoconferința s-a deschis cu alocuțiunea de „Bun venit” rostită de Președintele Uniunii Consulilor Onorifici din România –Dl CO Andreas Huber.
Anterior evenimentului a fost adresată Excelenței Sale, Doamnei Ambasador Elena Șerbănescu, invitația de a participa la această videoconferință.

Excelența Sa, Doamna Ambasador Elena Șerbănescu, a dat curs invitației, iar in discursul de întâmpinare Presedintele UCOR- Dl CO Andreas Huber, a adresat salutul cordial din partea membrilor UCOR si al său, și mulțumiri pentru onorarea evenimentului cu prezența Domniei Sale, împreună cu mulțumiri pentru întreg sprijinul oferit și pentru tot ceea ce a făcut pentru UCOR, încă de la înființare și până în prezent.
Excelența Sa, Doamna Ambasador Elena Șerbănescu, a adresat membrilor UCOR salutul său cordial, mulțumind Presedintelui UCOR Dl Andreas Huber pentru invitația de a participa la această videoconferință. În discursul său, E.S. Dna Ambasador Șerbănescu a făcut recunoașterea meritelor membrilor UCOR, în special ale Consiliul Director si ale Președintelui UCOR, pentru eforturile depuse prin activitatea lor și prin evenimente organizate, cu scopul de a creste notorietatea asociației, aceasta devenind în prezent un for diplomatic din ce în ce mai puternic, amintind un moment important din activitatea uniunii, respectiv incheierea protocolului de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al României.
E.S. Dna Ambasador Serbănescu și-a încheiat intervenția prin reiterarea sprijinului și susținerii Domniei Sale față de Uniunea Consulilor Onorifici din România.

Doamna Sandra Gătejeanu – Directorul Direcției Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, a fost invitată de Presedintele UCOR- Dl CO Andreas Huber la această videoconferință, dar din motive de agenda Domnia Sa nu a putut participa. Dna Director Sandra Gătejeanu a transmis tuturor membrilor UCOR, prin intermediul Președintelui UCOR Dl CO Andreas Huber, un mesaj de mulțumire pentru invitația adresată, alături de salutul său cordial și cele mai bune urări de succes în activitate.

În cadrul ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a membrilor UCOR au fost prezentate: Raportul de activitate pentru anul 2020, Raportul Financiar si raportul cenzorului, fiind aprobată descărcarea de gestiune a Consiliul Director, au fost prezentate propuneri pentru agenda de activităţi pentru anul 2021 şi au fost aleşi membrii noului Consiliu Director pentru urmatorii 3 ani.

Raportul de activitate pentru anul 2020 a fost prezentat de către Preşedintele UCOR – Dl CO Andreas Huber, fiind evidenţiată evoluția pozitivă a UCOR din anul precedent, pe plan diplomatic intern și internațional. Se cuvine aici să amintim :
-Întâlnirea membrilor Consiliului Director al UCOR și Dna. Sandra Gătejeanu – Directorul Directiei Protocol din cadrul MAE, desfășurată în data de 15 ianuarie 2020 – la Ministerul Afacerilor Externe al României.
-La data de 28 septembrie 2020 S-a desfășurat întrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu membrii Consiliului Director al Uniunii Consulilor Onorifici din România . În cadrul discuțiilor, a fost abordată o serie de aspecte de interes reciproc privind perspectivele de dezvoltare a colaborării dintre MAE și UCOR, pentru a valorifica într-un mod cât mai eficient rolul consulilor onorifici în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și țările pe care aceștia le reprezintă, cu precădere pe linia diplomației economice și a contactelor inter-umane. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat deschiderea deplină a MAE pentru intensificarea dialogului cu UCOR, inclusiv în baza Protocolului de colaborare în vigoare dintre MAE și UCOR, cu obiectivul de a sprijini și facilita activitatea desfășurată de consulii onorifici în România. Ministrul Bogdan Aurescu a asigurat că, după depășirea actualului context generat de pandemia de COVID-19, MAE are în vedere o implicare mai activă a consulilor onorifici în evenimentele pe care instituția le organizează, în scopul multiplicării oportunităților de interacțiune ale corpului diplomatic și consular al României cu reprezentanții consulari onorifici acreditați în România. De asemenea, a arătat că se va institui la nivelul MAE un punct de contact pentru consulii onorifici pentru asigurarea unui dialog sistematic și eficient. La rândul său, președintele Andreas Huber a exprimat apreciere pentru deschiderea conducerii MAE față de activitatea consulilor onorifici și a mulțumit pentru sprijinul constant de care UCOR se bucură în acest sens. A asigurat că UCOR depune toate eforturile pentru aprofundarea și extinderea relațiilor de prietenie dintre România și țările reprezentate.
Au fost remarcate și menționate eforturile susținute ale membrilor UCOR pentru câștigarea recunoașterii și sporirea prestigiului Uniunii, prin impicarea lor în acțiunile pe care le desfășoară și prin prezența activă pe plan diplomatic, economic, cultural și social.

Adunarea Generală a ales prin vot secret noul Consiliu Director al UCOR pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu următoarea componență:
Președinte– Domnul CO Andreas HUBER
Prim-Vicepreședinte- E.S. Domnul Ambasador Ioan DONCA
Vicepreședinte- Doamna Consul Onorific Georgiana POGONARU
Secretar General – Doamna Consul Onorific Av. Elena BUSTEA
Trezorier- Domnul Consul Onorific Eugen LASCU
Membru – Domnul CO Endre MOLNAR
Membru – Domnul CO Ion Valeriu CIOLACU
Membru – Domnul CO Walterus Johannes Marius REIJERS
Membru – Domnul CO José Julian ARNAU USON

În afară de aceste obiective, UCOR în calitate de organizație neguvernamentală reprezentativă, dorește să își extindă portofoliul de membri și să susțină viguros activitatea acestora.
În final au fost adresate mulțumiri tuturor membrilor pentru participare, susținere și pentru buna colaborare, care au contribuit în mare măsură la succesul activității asociației.