Infiintare – Uniunea Consulilor Onorifici din Romania

In data de 13 Iunie 2015 avut loc la Sibiu întrunirea de înființare a UNIUNII CONSULILOR ONORIFICI DIN ROMÂNIA (UCOR). La întâlnire au participat 23 de Consuli Onorifici care au reprezentat țări din lumea întreagă: Austria, Cehia, Italia, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Slovacia, Spania, Turcia, Ungaria, Guineea Bissau, Peru și Yemen. În calitate de invitați de onoare ai întrunirii de înființare au fost prezenți doamna Astrid Fodor – Primar al municipiului Sibiu, doamna Dir. Elena Șerbănescu – Ministru Plenipotențiar în cadrul MAE,  domnul Radu Florea – Ministru Consilier în cadrul MAE și doamna Cristina-Natalie Ionescu – consilier în direcția J.L.C. în cadrul MAE.

 

Scopul UCOR este atât promovarea şi întreţinerea contactelor de specialitate şi sociale a consulilor onorifici din România prin legături cât mai strânse cu mediul politic şi economic românesc şi corpul diplomatic, cat și ajutorarea membrilor săi în îndeplinirea sarcinilor lor, în mod deosebit la începerea misiunii şi sprijinirea lor prin furnizarea de informaţii necesare şi ţinerea la curent cu manifestările şi contactele pe care funcţia de consul onorific le implică.

 

În cadrul ședinței a fost ales consiliul director, care este alcătuit din 5 membri:

– un președinte – Dl. Andreas Huber, Consul Onorific al Austriei la Sibiu;

– un vicepreședinte – Dl. E.S. Ambasador Ioan Donca, Consul Onorific al Letoniei la Bucuresti;

– un trezorier – Dl. Eugen Lascu, Consul Onorific al Maltei la București;

– un secretar general – Dl. Ștefan Moțec, Consul Onorific al Cehiei la Timișoara;

– un membru – Dna. Georgiana Pogonaru, Consul Onorifical Islandei la București ;

Sediul Uniunii Consulilor Onorifici din România este la Sibiu.

 

De asemenea, a fost hotărâtă în unanimitate aderarea la F.U.E.C.H. ( FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CORPS CONSULAIRES HONORAIRES  – FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CORPURILOR CONSULARE ONORIFICE ), organizație ce își are sediul la Viena, având ca președinte pe Dl. Dr. Wolfgang Breitenthaler.