Adunarea Generală Anuală a membrilor UCOR

La 27 aprilie 2018, s-a întrunit la Bucureşti, Adunarea Generală a Uniunii Consulilor Onorifici din Romania (UCOR).  Adunarea Generala s-a desfasurat la sediul Consulatului Islandei la Bucuresti, intrunire gazduită cu generozitate de doamna Consul Onorific Georgiana Pogonaru.

În cadrul ordinii de zi a fost prezentat şi aprobat “Raportul de activitate pentru anul 2017” şi au fost aleşi membrii noului Consiliu Director pentru urmatorii trei ani. Totodată a fost adoptat programul de activităţi pentru anul 2018.

Raportul de activitate a fost prezentat de Preşedintele UCOR-Domnul Andreas Huber- Consul Onorific al Republicii Austria la Sibiu, fiind evidenţiată evoluția pozitivă a UCOR din anul respectiv, cel de-al treilea an de existenţă, dovedindu-se un for ce caștigă tot mai multă recunoaștere și prestigiu prin actiunile pe care le desfăşoară.

În cadrul Adunării Generale, trezorierul UCOR, domnul Eugen Lascu, consul onorific al Republicii Malta în România, a prezentat Raportul Financiar.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele UCOR, domnul Andreas Huber a prezentat strategia adoptata de UCOR pentru realizarea obiectivelor sale statutare, punându-se un accent deosebit pe consolidarea poziţiei membrilor Uniunii în lumea diplomatică, pe continuarea cu stăruinţă a demersurilor pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe şi altor instituţii ale statului român, în vederea adoptării cadrului legislativ intern corespunzător pentru consolidarea prezenţei şi activităţii consulilor onorifici, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind Relaţiile Consulare, inclusiv în domeniul imunităţilor şi privilegiilor care să asigure o mai activă contribuţie a membrilor UCOR la dezvoltarea relaţiilor, pe multiple planuri, dintre ţările pe care le reprezintă şi România, cu precădere în domeniile economic şi cultural.

În afară de aceste obiective, UCOR  în calitate de organizație neguvernamentală reprezentativă, dorește să își extindă portofoliul de membri și să susțină viguros activitatea acestora.

Adunarea Generală a ales prin vot secret noul Consiliu Director al UCOR pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu următoarea componență:

Presedinte (reales)- Domnul Andreas Huber, Consul Onorific al Republicii Austria la Sibiu

Vice-presedinte (reales) – Domnul Ambasador Ioan Donca, Consul Onorific al Republicii Letonia la Bucuresti

Secretar general – Domnul Vasile Andrei Vita- Consul Onorific al Republicii Turcia la Cluj Napoca.

Trezorier (reales)- Dl Eugen Lascu , Consul Onorific al Republicii Malta la Bucuresti

Membru (reales)- Doamna Georgiana Pogonaru, Consul Onorific al Republicii Islanda la Bucuresti

Au fost adresate calde mulțumiri tuturor membrilor pentru susținere și pentru excelenta colaborare, care au contribuit în mare măsură la succesul activității noastre.